Лични данни

Защитата на личните данни е важна. Затова на този сайт обработваме вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на вашите данни на този уебсайт.

Съхраняване на вашите данни

На сайта има активиран плъгин на брояча StatCounter, който съхранява

* датата и часа на посещението ви,

* вашия IP адрес,

* информация за браузъра, операционната система и крайното ви устройство,

* името на вашия интернет доставчик,

* времето на престоя ви тук и

* кои статии сте достъпили.

Използвам брояча на StatCounter, за да анализирам интернет трафика на сайта си. Това се случва с помощта на т. нар. „бисквитки“ – малки текстови файлове, които при посещението ви на сайта се зареждат във вашия браузър и се съхраняват във вашето крайно устройство (компютър, телефон или таблет). Те са безобидни.

Получената чрез тях информация разкрива дали посещавате сайта за първи път, но не и вашата самоличност.

Винаги можете да заличите приетите „бисквитки“ на StatCounter или да настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на нови. Информация как да сторите това можете да достъпите -> тук.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика извършваме на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Легитимният ни интерес по смисъла на регламента се състои в това да съм наясно за броя на посетителите, както и кои мои публикации пораждат най-голям интерес сред тях. По този начин подобрявам качеството на предоставяното тък съдържание.

Ползвам безплатната версия на StatCounter, която съхранява само информация за последните 500 посетители на сайта. След изчерпването на този контингент съхранените данни биват презаписвани с онези на следващите 500 посетители, като по този начин старите биват заличавани автоматично. Така погледнато средноаритметичният период на съхранение на данните ви на този сайт е 8 дни. С други думи, не бива да посещавате emilageorgiev.eu за период между седмица и 10 дни, за да сте сигурни, че информацията ви е заличена от лога на StatCounter.

Политиката за поверителност на StatCounter можете да достъпите -> тук.

Вашите права

Общият регламент ви дава право на достъп до вашите данни, които обработвам, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че моето обработване на вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Свържете се с мен по един от следните начини:

Пълна информация за мен, сайта и как да осъществите връзка, можете да намерите -> тук.